Logo RDW

Jaarverslag 2013

Algemeen directeur Johan Hakkenberg en directeur Bedrijfsvoering Hans van Santen vertellen in deze video over de highlights van de RDW in 2013. Meer over deze highlights komen aan bod in dit jaarverslag.

Video: Algemeen directeur Johan Hakkenberg en directeur Bedrijfsvoering Hans van Santen vertellen in deze video over de highlights van de RDW in 2013. Meer over deze highlights komen aan bod in dit jaarverslag.

RDW, partner in mobiliteit

Voor de RDW was 2013 een jaar vol uitdagingen, maar de organisatie kon ze allemaal aan. Het meest in het oog springend is natuurlijk de nieuwe kentekencard. Daarnaast zijn consumenten beter beschermd tegen fraude met kilometerstanden. De kwaliteit van de APK is verbeterd en gestolen voertuigen worden eenvoudiger traceerbaar in Europa. In dit jaarverslag is meer te ontdekken over het jaar 2013 én de toekomst.


RDW en de klanten

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. Iedere inwoner met een rijbewijs is klant van de RDW. Ook iedereen met een auto, een motorfiets of een ander voertuig met een kenteken is klant. Verder zijn garagebedrijven, transportondernemers en leasebedrijven klanten. Voor al die klanten spant de RDW zich in.

lees meer over RDW en de klanten


RDW en de overheid

De RDW is een overheidsorganisatie die wettelijke taken uitvoert die te maken hebben met mobiliteit. De RDW maakt de wetten en regels niet zelf, maar voert uit wat de regering en de Europese overheid besluiten. De RDW is op Europees niveau als adviserende partij regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van regelgeving voor de voertuigketen.

lees meer over RDW en de overheid


RDW en de toekomst

Wie klaar wil zijn voor nieuwe ontwikkelingen, heeft baat bij een goed beeld van de toekomst. De RDW volgt nauwlettend wat er gebeurt op het gebied van mobiliteit, techniek en maatschappelijke trends. Door de positie die de RDW inneemt, is het mogelijk om een realistische visie te ontwikkelen op de wereld van morgen en overmorgen.

lees meer over RDW en de toekomst


RDW en de organisatie

Om alle taken uit te voeren en om samen te werken met andere partijen, moet de RDW goed georganiseerd zijn. Dit betekent dat de juiste kennis in huis is, dat informatiestromen goed beschermd zijn en klanten gemakkelijk antwoord vinden op hun vragen. Daarnaast wil de RDW een aantrekkelijke werkgever zijn.

lees meer over RDW en de organisatie


RDW in kerncijfers

Hoeveel steekproeven waren er in 2013? Hoeveel rijbewijzen zijn er afgegeven? Hoeveel kentekenbewijzen? Hoeveel klachten kreeg de RDW? En hoeveel van die klachten waren gegrond? RDW in cijfers geeft antwoord op dit soort vragen. Een uitgebreid cijfermatig overzicht van de wettelijke taken van de RDW in 2013.

RDW in kerncijfers


RDW financieel

Het jaar 2013 is voor de RDW beter afgesloten dan begroot. De verwachte omzetdaling is uitgebleven. En doordat de kosten licht zijn gedaald, is het resultaat positief. Het complete wettelijk jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring, is te vinden op jaarverslag.rdw.nl.

RDW financieel


naar top van de pagina to topnaar top van de pagina