Logo RDW

Jaarverslag 2013

Bezwaar en beroep

De RDW neemt veel besluiten. Burgers en bedrijven kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) bezwaar maken tegen een besluit.  Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen sancties die de RDW oplegt aan erkenninghouders en keurmeesters.

1.227

Ingediende zaken


Het aantal ingediende bezwaarschriften daalde marginaal ten opzichte van 2012: 998 in 2013 en 1.104 in 2012. Hier bestaat de mogelijkheid van bezwaar, voorlopige voorziening en (hoger) beroep. Bij het aantal voorlopige voorzieningen was een lichte stijging te zien. In 2013 werden 30 (hoger) beroepen meer ingediend dan in 2012. Voor deze toename is geen specifieke reden aan te geven. De (hoger) beroepen hebben veelal een langere doorlooptijd. De RDW is daarin afhankelijk van de uitnodiging van de rechtbanken en de Raad van State.

Grafiek bezwaar en beroep

Afgehandelde zaken

Het aantal afgehandelde zaken nam met 160 zaken toe ten opzichte van 2012. Dit heeft te maken met de aard van de zaken en met personele veranderingen binnen de juridische afdeling.

Grafiek afgehandelde bezwaar- en beroepszaken

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina