Logo RDW

Jaarverslag 2013

Documentafgifte

Het kentekenbewijs en rijbewijs: ze zeggen iets over de kenmerken en identiteit van voertuigen. De eigenaar kan ermee aantonen dat het voertuig van hem is en dat hij rijvaardig en rijbevoegd is. De gegevens op deze documenten komen uit de RDW-registers.

1.090.575

Rijbewijzen


Kentekenbewijs deel 1A (voertuigbewijs)

In 2013 werden 10% minder nieuwe kentekenbewijzen afgegeven dan in 2012. Het aantal kentekenbewijzen dat via de versnelde afgifte werd afgegeven daalde met 15%. De individuele afgifte nam juist met 18% toe. Meer voertuigen werden in 2013 geïmporteerd dan in 2012 en juist minder voertuigen nieuw gekocht. De slechte economische situatie is hier de oorzaak van. Het aantal afgegeven vervangende kentekenbewijzen nam in 2013 licht toe. In totaal steeg de afgifte van het aantal bijzondere kentekenbewijzen met 7%.

Kentekenbewijs deel 1B (tenaamstellingsbewijs)

De economische krimp had ook in 2013 zijn weerslag op het aantal tenaamstellingen en daarmee op de afgifte van het aantal kentekenbewijzen deel 1B. Hiervan zijn er in 2013 in totaal 3.195.885 afgegeven. Het aantal tenaamstellingen bij Postkantoren daalde ten opzichte van 2012 met 2%. Bij erkende bedrijven daalde het aantal tenaamstellingen met 5%. Het aantal afgiftepunten van tenaamstellingsbewijzen (bij PostNL en door de RDW-erkende bedrijven) bleef in 2013 ongeveer gelijk aan het aantal in 2012. De afgifte van delen 1B door de RDW steeg in 2013 met 18%. Dit kwam door een toename van het aantal geïmporteerde voertuigen.

Rijbewijzen

De gemeenten verzorgen de reguliere afgifte van rijbewijzen. De RDW handelt onder meer de vernieuwingen van rijbewijzen af van Nederlanders die in het buitenland verblijven en verzorgt de omwisselingen van buitenlandse rijbewijzen van personen die in Nederland woonachtig zijn. Daarnaast is de RDW verantwoordelijk voor de omwisseling van militaire rijbewijzen. In het verleden (1986) is de geldigheidsduur van een rijbewijs verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. Dit heeft nog steeds invloed op de cyclus van de afgifte van rijbewijzen. De cyclus kent 5 ‘vette’ jaren met jaarlijks een hoeveelheid van rond de 1,8 miljoen stuks. Dit wordt gevolgd door 5 ‘magere’ jaren met aantallen van rond de 1,2 miljoen. 2013 is met 1.090.575 afgegeven rijbewijzen een zogenoemd ‘mager’ jaar.

Begeleid rijden

Op 1 november 2011 is in Nederland begonnen met de pilot ‘begeleid rijden’ voor 17-jarigen. Het doel van dit project is het verhogen van de verkeersveiligheid van de jonge, beginnende bestuurders. Jongeren kunnen vanaf hun 17e verjaardag examen doen voor het rijbewijs categorie B. Indien geslaagd, mag men vervolgens tot de 18e verjaardag onder begeleiding van een ‘ervaren’ bestuurder autorijden. Hiervoor is wel eerst een begeleiderspas nodig. Deze kan worden aangevraagd bij de RDW. Dit waren in 2013 30.501 begeleiderspassen. Op deze pas staan de namen van de begeleiders. Sinds 2011 zijn in totaal al rond de 50.000 begeleiderspassen afgegeven. 

Grafiek afgegeven documenten

 

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina