Logo RDW

Jaarverslag 2013

Individuele keuring en toelating

De RDW laat onder andere voertuigen toe op individuele basis. Dat gebeurt op de 16 keuringsstations en het Testcentrum in Lelystad (TCL).

178.750

Kentekenonderzoeken


De werkzaamheden voor individuele keuringen en toelatingen bestaan uit:

  • het keuren en inschrijven van voertuigen uit het buitenland;
  • het opnieuw keuren van voertuigen die na een zware schade zijn hersteld;
  • het activeren van kentekens van voertuigen waarvan de politie of douane het kentekenbewijs heeft ingevorderd;
  • voertuigen waarvan de inrichting is aangepast.

Voertuigen met een bijzondere toepassing zoals autobussen, taxi’s, voertuigen voor het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) ondergaan naast de ‘gewone’ toelatingskeuring ook een specifieke inrichtingskeuring bij de RDW. Daarnaast heeft de RDW de taak om bijzondere voertuigen zoals autobussen en voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen periodiek te keuren. 

Bestrijding voertuigcriminaliteit

De keuringsstations van de RDW leveren bij individuele keuring en toelating ook informatie ter bestrijding van voertuigcriminaliteit. De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport krijgen assistentie van de RDW bij technische controles langs de weg. Voor de Belastingdienst en de Douane beoordelen technisch medewerkers van de RDW de voertuigen die in beslag genomen zijn door de zogenoemde ‘PLUK ZE-acties’ op identiteit. Dit alles vraagt om intensieve samenwerking binnen en buiten de RDW.

Toename kentekenonderzoeken

In 2013 nam het aanbod van te keuren voertuigen toe. Het aantal kentekenonderzoeken in het kader van import nam toe door de economische recessie. In 2012 deed de RDW 152.116 kentekenonderzoeken, in 2013 26.634 meer (totaal 178.750).  Kopers van voertuigen keken bij aankoop of vervanging scherper naar de inkoopmogelijkheden in binnen én buitenland. Daarnaast stelde de EU subsidies beschikbaar om bedrijven te stimuleren een bijdrage te leveren aan duurzame energie. De fiscus had ook een rol in de toename van import en keuringen, bijvoorbeeld door bijtellingsregelingen voor leaserijder en de aanpassing van de Oldtimerregeling. Door krapte op de Nederlandse markt werd een deel van deze auto’s in het buitenland aangeschaft. 

Periodiek en zonder afspraak keuren

Het totaal aantal periodieke keuringen door de RDW daalde in 2013 licht: van 25.426 in 2012 naar 24.326 in 2013. In 2013 maakte men net als voorgaande jaren volop gebruik van de mogelijkheid van het keuren zonder afspraak. In totaal gebeurde dat 79.978 keer in 2013. 

Grafiek individuele keuringen 

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina