Logo RDW

Jaarverslag 2013

Medewerkers

Externe dienstverlening kan alleen goed zijn als de interne organisatie klopt. De RDW vindt zijn medewerkers zeer belangrijk en investeert veel in opleiding en ontwikkeling.

1.350,3

Medewerkers (in fte)


De gemiddelde bezetting over 2013 (na correctie PAS-regeling) was 1.350,3 fte. De verdeling van de eindbezetting over de verschillende organisatieonderdelen was als volgt:

  • Registratie en Informatie: 363 personen
  • Voertuigtechniek: 710 personen
  • Informatie & Communicatie Technologie: 225 personen
  • Directie en stafafdelingen: 194 personen

Grafiek personele bezetting 

Leeftijdsopbouw

In 2013 was de gemiddelde leeftijd van de RDW-medewerker 48,4 jaar. Dit is een stijging van 0,7 jaar ten opzichte van 2012. De afdeling Ontwikkeling Voertuigreglementering (OVR) is de afdeling met de hoogste gemiddelde leeftijd (57,7 jaar). De afdeling met de langste gemiddelde diensttijd (27,4 jaar) is eveneens de afdeling OVR. De afdeling Strategie en Externe Ontwikkelingen (SEO) is met een gemiddelde leeftijd van 39,7 jaar de ‘jongste’ afdeling. De afdeling SEO is ook de afdeling met de kortste gemiddelde diensttijd (6,6 jaar). De gemiddelde diensttijd bij de RDW is 17,4 jaar, 32 % van de medewerkers is vrouw. Dit is vrijwel gelijk aan het percentage werkzame vrouwen in voorgaande jaren.

In- en uitstroom

In 2013 traden 42 nieuwe medewerkers in dienst, 8 minder dan in 2012. Totaal hebben 36 medewerkers de RDW verlaten, in 2012 waren dit er 49.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in 2013 bedroeg 4,4%. Dat is 0,3% lager dan in 2012. Gemiddeld meldt een medewerker zich 1,3 keer per jaar ziek. In 2012 was dit eveneens 1,3 keer.

Opleidingskosten

Per medewerker investeerde de RDW in 2013 gemiddeld € 1.839 in opleiding en training. Dat komt overeen met 3,1% van de loonsom. Het opleidingsbudget is inclusief:

  • training ‘on the job’;
  • heroriëntatie;
  • persoonlijk opleidingsbudget;
  • managementleergang Tools;
  • Ontwikkel & Professionaliseringstrajecten.

De totale opleidingskosten in 2013 bedroegen €2.768.331,-.

Grafiek opleidingskosten

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina