Logo RDW

Jaarverslag 2013

Ontheffingen

Alle transporten die de wettelijk toegestane maten en/of gewichten overschrijden moeten in het bezit zijn van een ontheffing voor ze de openbare weg op mogen. De RDW is de centrale ontheffing verlener voor alle wegen in Nederland, ook niet-rijkswegen.

13.657

Jaarontheffingen


In 2013 realiseerde de RDW de digitale (landelijk dekkende) jaarontheffing. Voorheen moest per transport een ontheffing worden aangevraagd. Door het grote aantal aanvragen lijkt hiermee in een duidelijke behoefte van de branche te zijn voorzien. De invoering van de nieuwe jaarontheffing zorgt ervoor dat er geen cijfermatige vergelijking te maken is met eerdere jaren. In 2012 zijn in totaal 215.508 ontheffingen afgegeven. De RDW gaf in 2013 13.657 jaarontheffingen af en 16.970 incidentele ontheffingen. De ontheffing voor landbouwvoertuigen bleef vrijwel gelijk aan dat van 2012.

Doorlooptijd

Ontheffingsdocumenten kunnen door de nieuwe opzet meerdere kentekens bevatten. Een onderscheid maken tussen de verschillende typen ontheffingen is nu ook mogelijk. De doorlooptijden voor de afgifte van ontheffingen waren het gehele jaar stabiel. Positieve uitzondering hierop was de doorlooptijd van de afgifte van de jaarontheffing. Dit komt door de vereenvoudigde opzet van deze ontheffing. 

Grafiek ontheffingen 

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina