Logo RDW

Jaarverslag 2013

Overige informatieverstrekking

Naast het verstrekken van online informatie uit de registers beantwoordt de RDW ook vragen via telefoon, e-mail en brieven.

792.504

Afgehandelde telefoongesprekken


In 2013 is de RDW minder vaak telefonisch bevraagd dan in 2012. Dit had te maken met de teruggang in koop en verkoop van voertuigen (minder handel). De RDW handelde 792.504 telefoongesprekken af in 2013. Via brieven (53.913) en e-mails (75.782) beantwoordde de RDW ook vragen van klanten.

Wijziging telefonische keuzemenu

In het verleden kwamen veel handelaren binnen op de algemene telefoonlijn. In 2013 is het telefonische keuzemenu aangepast. Hierdoor kregen zakelijke klanten direct de juiste persoon te spreken. In de totalen is dit niet terug te zien. Wel was er een duidelijke verschuiving van het aantal gesprekken van de algemene telefoonlijn naar de handelarenlijn.  

Daling gemiddelde wachttijd

De RDW ging in 2013 over op een hoger servicelevel voor telefonie. Hierdoor werd de klant sneller te woord gestaan. Dit resulteerde in een lagere gemiddelde wachttijd en een hogere klanttevredenheid.  

Website

De bezoekersaantallen van www.rdw.nl (4.040.370) en webselfservice (62.188) zijn slechts bekend over de laatste 4 maanden van 2013. Dit had te maken met het uitzetten van de cookies in verband met de Telecommunicatiewet. Het aantal downloads van brochures en formulieren kon hierdoor in 2013 eveneens niet gemeten worden.

 Grafiek overige informatieverstrekking

 

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina