Logo RDW

Jaarverslag 2013

RDW en de klanten

RDW en de klanten

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. Iedere inwoner met een rijbewijs is klant van de RDW. Ook iedereen met een auto, een motorfiets of een ander voertuig met een kenteken. Maar ook garagebedrijven, transportondernemers en leasebedrijven zijn klanten. Voor al die klanten spant de RDW zich in.


De nieuwe kentekencard

Met ingang van 1 januari 2014 geeft de RDW geen papieren kentekenbewijzen meer uit. Nieuwe voertuigen en voertuigen die van eigenaar wisselen, krijgen een kentekencard met een unieke code. De nieuwe kentekencard is handiger, veiliger en kost net zoveel als het oude kentekenbewijs. In de eerste tien dagen van 2014 zijn er al 100.000 verstuurd.

Kentekencard met chip
Johan Hakkenberg (Algemeen directeur RDW) reikt eerste kentekencard uit.

Johan Hakkenberg (Algemeen directeur RDW) reikt eerste kentekencard uit.

Handzaam, veilig en doelmatig

De kentekencard is een belangrijke stap in het terugdringen van voertuigcriminaliteit. De card is een stuk handzamer en fraudebestendiger dan het oude kentekenbewijs. Het is bovendien een doelmatige manier om de gegevens van Nederlandse voertuigen volledig te digitaliseren. Alles over de kentekencard leest u op de internetsite over het nieuwe kentekenbewijs.

Overschrijven niet duurder

Een van de eisen van de overheid was dat het op naam zetten van een voertuig met de nieuwe kentekencard niet duurder zou worden. Tegelijk gingen de productiekosten omhoog: kaartjes zijn duurder dan papieren documenten. Er moest daarnaast kostbare printapparatuur komen en ook de verzendkosten zijn een niet te verwaarlozen kostenpost. Maar de verregaande automatisering van het hele proces leverde ook besparingen op.

Meer informatie dan voorheen

De chip op de kentekencard is toegestaan door de Europese regelgeving. Op de chip zijn dezelfde gegevens opgeslagen die in tekst op het kaartje zijn afgedrukt. Ook het volledige 'geboortebewijs' van het voertuig, het zogenaamde Certificaat van Overeenstemming (CvO), kan op de chip worden gezet. Al met al staat er op het nieuwe kentekenbewijs veel meer informatie dan voorheen.

De chip op de kentekencard

Meteen na tenaamstelling de weg op

De kentekencard wordt per post verstuurd. Dat duurt een paar dagen. De eigenaar van het voertuig mag toch meteen de weg op. Iedere agent heeft tegenwoordig de mogelijkheid om mobiel gegevens op te zoeken in het kentekenregister. Daardoor kon de regeling aangepast worden. Nieuwe eigenaren moeten binnen veertien dagen na overschrijving de kentekencard op zak hebben.

Campagneposters de nieuwe kentekencard.

Campagneposters de nieuwe kentekencard.

Samenwerking in de mobiliteitsketen

De voorbereidingen van de kentekencard hebben ruim drie jaar in beslag genomen. In die drie jaar is er intensief samengewerkt met de overheid, de Europese commissie, de voertuigbranche, de politie en andere partners in de mobiliteitsketen. Het resultaat is een systeem dat gemakkelijker en veiliger is en dat klaar is voor de toekomst.

De Mobiliteitsketen: een succesvolle samenwerking tussen partners (RDW, Overheid, Voertuigbranche, Europese Commissie en Politie).

De Mobiliteitsketen: een succesvolle samenwerking tussen partners (RDW, Overheid, Voertuigbranche, Europese Commissie en Politie).

Video: De nieuwe kentekencard

Video: De nieuwe kentekencard op Youtube

De invoering en de gevolgen van de nieuwe kentekencard.

Het Tellerrapport van de RDW: een hele grote stap in de bestrijding van fraude

Volgens de stichting Nationale Auto Pas heeft 5% van de Nederlandse autos een kilometerteller waarvan de stand is teruggedraaid. De gezamenlijke schade die consumenten hierdoor oplopen is per jaar 150 miljoen euro. De RDW en de stichting Nationale Auto Pas zijn een aantal jaren geleden de fraude met tellerstanden te lijf gegaan. Op 1 januari 2014 heeft de stichting NAP het register overgedragen aan de RDW.

Kilometerstand
Kilometerstand

Terugdraaien tellerstanden

Het is nooit erg moeilijk geweest om de tellerstand terug te draaien. In de dagen van de mechanische kilometerteller werd er een boormachine op de snelheidsmeterkabel gezet. De elektronische tellers van vandaag zijn met behulp van een laptop zelfs nog simpeler van een andere kilometerstand te voorzien. Het terugdraaien van kilometerstanden gebeurt op vrij grote schaal. De nieuwe eigenaar is de dupe.

Meer registratie, meer controle

De overname van het NAP-register door de RDW is een belangrijke stap in de bestrijding van fraude met tellerstanden. De garagehouder moet tegenwoordig de tellerstand doorgeven bij de APK, bij de tenaamstelling van een voertuig en bij iedere reparatie die duurder is dan € 150,-. Doordat de tellerstanden vaker geregistreerd worden, is het lastiger om ermee te frauderen. Bovendien nemen controleurs van de RDW steekproeven in onder andere de bedrijfsvoorraad van garagebedrijven.

Dik Dekker (NAP), Johan Hakkenberg (RDW) en Wijnand de Geus (RAI Vereniging) tekenen de samenwerkingsovereenkomst RDW-NAP.

Dik Dekker (NAP), Johan Hakkenberg (RDW) en Wijnand de Geus (RAI Vereniging) tekenen de samenwerkingsovereenkomst RDW-NAP.

Vraag naar het Tellerrapport

Het Tellerapport is een document met alle bij de RDW bekende kilometerstanden van een auto of bestelauto en de datum van registratie. Aan de hand hiervan is af te leiden of de kilometerstand van een voertuig verklaarbaar is. Wie een occasion koopt bij een autobedrijf met een RDW-erkenning kan vragen naar het Tellerrapport.

Tellerstand checken bij de RDW

Eigenaren kunnen op de site van de RDW de tellerstand die ze aflezen vergelijken met de RDW-gegevens. Als er iets vreemds aan de hand lijkt te zijn, kunnen ze dat vervolgens melden. De RDW zoekt vermeende gevallen van fraude uit.

Terugdraaien tellerstanden verboden

De samenwerking tussen NAP en de RDW is goed nieuws voor consumenten in Nederland. Door de nieuwe manier van registreren is de kans dat fraude aan het licht komt een stuk groter. En daardoor neemt het risico op malafide praktijken af. Bovendien is het sinds 2014 verboden om tellerstanden terug te draaien of om deze 'dienst' aan te bieden.

Video: RDW tellerstanden

Video: RDW neemt registratie tellerstanden over van stichting NAP op Youtube

RDW neemt registratie tellerstanden over van stichting NAP.

eID op komst

Geld overmaken via internet vinden we allang doodnormaal. Toch moeten we voor het overschrijven van een auto nog steeds naar het postkantoor. Dat komt omdat er nog altijd geen identiteitsbewijs bestaat waarmee we met voldoende zekerheid online kunnen aantonen wie we zijn. Daarin komt binnenkort verandering. De overheid wil in 2017 alle transacties voor burgers en bedrijven digitaal kunnen laten verlopen. Welke rol speelt de RDW bij de komst van het nieuwe eID?

De doelstellingen van het nieuwe eID zijn: bescherming & privacy, meer en nieuwe vormen van dienstverlening, minder ID-fraude, leeftijd is duidelijk, wordt Europees geldig en minder wachtwoorden en pasjes.

De doelstellingen van het nieuwe eID zijn: bescherming & privacy, meer en nieuwe vormen van dienstverlening, minder ID-fraude, leeftijd is duidelijk, wordt Europees geldig en minder wachtwoorden en pasjes.

Veilig online zaken doen met overheid en bedrijven

Het kabinet wil dat mensen al in 2015 veilig online zaken kunnen doen met de overheid en bedrijven. Dat kan met een eID. Een eID is de combinatie van een middel (bijv. een kaart) en afspraken tussen de overheid en de private markt. Mensen kunnen hiermee digitaal hun identiteit aantonen. Dat moet natuurlijk met voldoende zekerheid gebeuren, vergelijkbaar met de manier waarop nu digitaal banktransacties gedaan worden. De RDW werkt hard mee aan de realisatie van het eID-stelsel.

Hoger zekerheidsniveau

De overheid onderzoekt de mogelijkheid van een identificatiemiddel met een hoger zekerheidsniveau dan DigiD nu biedt, en dat op termijn ingevoerd kan worden. Dit is nodig om al in 2015 een volgend niveau in digitale zekerheid mogelijk te maken. Er wordt nu gewerkt aan een kaart die qua vorm en gebruik vergelijkbaar is met een bankpas. Om uiteindelijk de ambities van 2017 te kunnen halen, wordt gewerkt aan een nog hoger zekerheidsniveau.

Privacy

De bescherming van de privacy van personen is een belangrijk uitgangspunt in het eID-stelsel. Organisaties krijgen alleen toegang tot die informatie die strikt noodzakelijk is. Een online slijter krijgt bijvoorbeeld wel te zien of een persoon ouder dan 18 jaar is, maar niet de geboortedatum of het burgerservicenummer.

Rol van de RDW

De RDW is actief betrokken bij de voorbereidingen van het eID. Ten eerste omdat het nodig is voor de uitbreiding van de online dienstverlening. Ten tweede heeft de RDW met het rijbewijs en de nieuwe kentekencard de kennis in huis om een eID middel te ontwikkelen dat voldoet aan alle eisen. Daarnaast is de RDW de enige overheidsdienst die actuele ervaring heeft om dergelijke middelen in eigen huis te produceren en te personaliseren. En dat is belangrijk voor de privacy. Op de site van de Rijksoverheid staat meer informatie over het eID.

Europese landen delen informatie kentekens en rijbewijzen

Veel auto's die in Nederland gestolen zijn, krijgen in het buitenland een nieuwe identiteit of worden gesloopt. Door EUCARIS, een samenwerkingsverband tussen de Europese landen is dat een stuk lastiger geworden. Het importeren van voertuigen wordt in de toekomst echter juist eenvoudiger. En tenslotte valt de bekeuring voor een overtreding in het buitenland tegenwoordig thuis op de mat...

Logo Eucaris

EUCARIS

'EUCARIS' is de afkorting van European Car and Driving License Information system. Het is een systeem waarmee landen in de Europese Unie informatie over onder meer voertuigen, en rijbewijzen snel kunnen uitwisselen. De RDW is een van de grondleggers van EUCARIS. Het systeem is oorspronkelijk in het leven geroepen om gestolen voertuigen over de landsgrenzen heen te kunnen volgen. Meer informatie is te vinden op de website van EUCARIS.

Gestolen auto's in Europa sneller gedetecteerd

Dankzij EUCARIS kan een gestolen voertuig sneller worden opgespoord. EUCARIS verbindt alle voertuigregistraties van Europa. Staat een auto ergens in Europa als gestolen geregistreerd, dan is deze informatie door (bijna) alle Europese lidstaten op te vragen. In 2013 is het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) gestart met de pilot 'Versnelling diefstalsignaal'. Politie, verzekeraars en de RDW werken samen om een diefstalsignaal sneller nationaal te registreren. Hiermee wordt het signaal ook internationaal sneller zichtbaar.

Autodief in de boeien geslagen

Herregistratie van auto's eenvoudiger en veiliger

Afgelopen jaar heeft RDW-directeur Johan Hakkenberg er in het Europees Parlement voor gepleit om ook de uitgebreide voertuiggegevens toegankelijk te maken via EUCARIS. Het wordt hierdoor eenvoudiger om voertuigen te importeren vanuit een lidstaat van de EU. Tegelijk wordt het lastiger om bij de herregistratie te knoeien met gegevens zoals keuringsbewijzen en kilometerstanden. De kans is groot dat EUCARIS binnenkort ook voor de import en export van voertuigen wettelijk voorgeschreven zal worden in alle lidstaten van de Europese Unie.

Europees parlement

Buitenlandse bekeuringen

EUCARIS doet meer. Vakantiegangers die in Europa te hard rijden, kunnen er voortaan op rekenen dat ze de bekeuring ook daadwerkelijk in de bus krijgen; vanuit het land zelf, of via het CJIB. En dan is betalen de enige optie. Ook de 750.000 buitenlandse bestuurders die de Nederlandse verkeersregels negeren, krijgen daar in hun eigen land alsnog een bekeuring voor.

Flitspaal

Exceptioneel transport beter geregeld

Voor een transport dat groter of zwaarder is dan de wet toestaat, is een ontheffing nodig. In het verleden ontvingen transporteurs die een jaarontheffing kregen voor exceptioneel transport soms wel 400 verschillende documenten. Hierop stond per wegbeheerder op welke wegen gereden mocht worden. Aan die papierwinkel kwam in 2013 een einde dankzij de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. Het plannen van een route voor exceptioneel transport is hierdoor een stuk eenvoudiger en goedkoper geworden.

Exceptioneel transport
Exceptioneel transport
Exceptioneel transport

Oude systeem kostbaar en omslachtig

De wegbeheerder bepaalt welke wegen vrijgegeven zijn voor uitzonderlijk vervoer. Wegbeheerders in Nederland zijn Rijkswaterstaat, provinciebesturen, gemeentes en waterschappen. Voor deze wegen heeft de RDW een zogenoemde beslisruimte. Naarmate meer wegbeheerders betrokken waren, namen de kosten voor de transporteur en de hoeveelheid papierwerk voor de RDW toe.

De basisontheffing en de digitale wegenkaart

Tegenwoordig krijgen transporteurs een basisontheffing die een jaar geldig is. Met de basisontheffing mogen vervoerders gebruik maken van alle wegen die daarvoor zijn vrijgegeven. Op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen van de RDW kunnen ze vervolgens precies zien wat de mogelijkheden zijn voor de route die ze willen afleggen.

http://do.rdw.nl/

Basisontheffing spaart tijd en kosten

Transporteurs besparen duizenden euro's per jaar. De chauffeur hoeft alleen nog maar de basisontheffing en de route (geprint of digitaal) bij zich te hebben. De politie kan aan de hand van die gegevens binnen enkele seconden vaststellen of het transport aan de regels voldoet.

iManifest - meer duidelijkheid, minder fouten

De RDW beheert de gegevens van elf miljoen voertuigen en hun bestuurders. Die informatie wordt gedeeld met andere overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst. Maar wat delen we precies en met wie? En wat als er iets niet klopt? De RDW vindt dat burgers recht hebben op een informatieketen die goed functioneert en waarvan duidelijk is welke informatie met wie gedeeld wordt.

De leden van de Manifestgroep: Belastingdienst, CAK, CBS, CIZ, CJIB, Dienst Justis, RVO, DUO, IND, Kadaster, KvK, RDW, SVB en UWV.

De leden van de Manifestgroep: Belastingdienst, CAK, CBS, CIZ, CJIB, Dienst Justis, RVO, DUO, IND, Kadaster, KvK, RDW, SVB en UWV.

Alle schakels moeten even sterk zijn

Overheidsorganisaties wisselen onderling informatie uit. Zo'n uitwisselingsverband heet een keten. Ketenpartners van de RDW zijn onder andere de Belastingdienst, het CBR en het CJIB. Het uitwisselen van gegevens kan alleen als zeker is dat de informatie klopt en zolang de privacy van burgers geen gevaar loopt, zeker wanneer het gaat om gevoelige persoonsgegevens. Onder meer over dit soort vraagstukken overlegt de Manifestgroep, een samenwerkingsverband van verschillende uitvoeringsorganisaties.

Manifestgroep

In 2013 heeft de Manifestgroep het iManifest opgesteld. Dit is een intentieverklaring waarin een aantal uitgangspunten omschreven wordt: het optimaliseren van datakwaliteit, meer transparantie, een sterke informatiepositie van burger en bedrijf en het voorkomen en bestrijden van ID-fraude. Dit zijn aspecten die aandacht vragen bij de uitwisseling van informatiestromen tussen overheidsorganisaties. De RDW focust zich samen met de relevante ketenpartners op de voertuigketen.

iManifest, de uitgangspunten van de intentieverklaring: optimaliseren van datakwaliteit, bieden van transparantie, versterken van informatiepositie van burger en bedrijf en voorkomen en bestrijden van ID-fraude.

iManifest, de uitgangspunten van de intentieverklaring: optimaliseren van datakwaliteit, bieden van transparantie, versterken van informatiepositie van burger en bedrijf en voorkomen en bestrijden van ID-fraude.

Betere informatiehuishouding in de keten

Tot nu toe was er nog geen organisatie die volledig zicht had op de informatiestromen in de gehele voertuigketen. Dit komt vooral door de enorme complexiteit van informatiestromen die uitgewisseld worden tussen overheidsorganisaties. Ketenpartners beperkten zich veelal tot hun eigen gebied. Maar dat is onvoldoende. Want informatiestromen worden in de toekomst alleen maar ingewikkelder. En de kwaliteit van de keten is vaak afhankelijk van de kwaliteit van de informatiehuishouding van individuele ketenpartners.

Betere informatiepositie voor burgers

Typische voorbeelden van fouten in de informatieketen zijn onjuiste geboortedata of adressen en wijzigingen die niet worden doorgegeven. Van dit soort fouten kunnen burgers veel last ondervinden. Beter zicht op informatiestromen is een belangrijke stap in de kwaliteitsverbetering en goed voor de transparantie. Burgers kunnen met een betere informatiepositie eerder gegevens (laten) corrigeren. Meer informatie staat op de site van de Manifestgroep.

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina